Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

Du học Anh

Tổ chức SMG là gì ? Tổ chức Student Managemnet Group(SMG) là tổ chức điều hành các chương trình trung học Mỹ và Canada, công ty Trí Thức Toàn Cầu là đại diện chính thức của SMG tại Việt Nam. Được hội đồng đánh giá chất lượng giáo dục và du lịch Mỹ (CSIET) kiểm định mỗi năm. Hoạt động của tổ chức đã được hơn 17 năm qua đã đưa gần 4157 học sinh khắp thế giới...

CHI PHÍ từ £8,000/ KỲ Đến với GLINT, du học Anh Quốc sẽ không còn nỗi lo về vấn đề chi phí. GLINT sở hữu danh sách các trường Trung học Tư thục hàng đầu. Cùng với SMG, GLINT khai thác độc quyền hơn 40 trường Trung học công lập Anh Quốc. Được chọn trường công lập hoặc tư thục Thời điểm khai giảng linh hoạt Được ở với gia đình bản xứ gần trường hoặc ký túc...