Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

Đầu tư Định cư (EB-5)

Sở Di Trú Hoa Kỳ - U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS) quản lý chương trình Đầu Tư Định Cư, được biết đến với tên gọi “EB-5”. Chương trình được Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành và thông qua năm 1990 để kích thích phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhằm tạo thêm công ăn việc làm và vốn đầu tư vào Hoa Kỳ. Kể...