Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

Canada

GIỚI THIỆU Quận trường Upper Grand là một cộng đồng học tập xuất sắc và an toàn dành cho học sinh. Ở đây, mỗi học sinh sẽ được đào tạo trong một môi trường giáo dục có chất lượng với phương pháp học tập mới cho phép tối đa hóa tiềm năng cũng như nâng cao những kỹ năng cần thiết của cá nhân để thành công trong cuộc sống xã hội hiện đại. Các trường ở...

GIỚI THIỆU Quận trường West Vancouver là nơi cung cấp cho học sinh cơ hội học tập rộng mở với chương trình học thuật tiên tiến và đa dạng. Thông qua chương trình giảng dạy mang tính khai phóng, học sinh được tự do theo đuổi sở trường của mình và luôn đạt kết quả cao trong học tập, thể thao và nghệ thuật. Các trường West Vancouver cũng khuyến khích học sinh thể hiện tính cách...