Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

British Columbia

GIỚI THIỆU Quận trường West Vancouver là nơi cung cấp cho học sinh cơ hội học tập rộng mở với chương trình học thuật tiên tiến và đa dạng. Thông qua chương trình giảng dạy mang tính khai phóng, học sinh được tự do theo đuổi sở trường của mình và luôn đạt kết quả cao trong học tập, thể thao và nghệ thuật. Các trường West Vancouver cũng khuyến khích học sinh thể hiện tính cách...