Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

ARIZONA

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Verde Valley School là một trường học đồng giáo dục nằm ở Sedona, tiểu bang Arizona. Sứ mệnh của nhà trường là giáo dục học sinh vào đại học để trở thành những người có tri thức và đạo đức để cống hiến cho xã hội. Để làm được điều này nhà trường luôn khuyến khích mỗi học sinh nuôi dưỡng niềm khát khao học tập, thể hiện sự sáng tạo thông qua...