Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

Boston

 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Notre Dame Academy là một trường dự bị đại học dành cho nữ sinh nằm ở Tyngsboro bang Massachusetts. Sứ mệnh của nhà trường là cung cấp cơ hội cho học sinh có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những con người tài năng, có trách nhiệm để đóng góp cho xã hội trong thế kỷ 21. Để đạt được mục tiêu cao cả này, nhà trường cam...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Lowell Catholic High School là một trường dự bị đại học, đồng giáo dục nằm ở Lowell, Massachusetts thuộc giáo phận Boston. Được thành lập từ năm 1989 là tiền thân được hợp nhất từ các trường công giáo nổi tiếng trong khu vực như Học viện Keith, Trường Keith Hall, St. Joseph, St. Louis và St. Patrick. Trường là một cộng đồng học tập gắn bó với tỷ lệ giáo viên-học sinh...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Pope John XXIII High School là một trường công giáo, đồng giáo dục nằm ở Everett, Massachusetts. Sứ mệnh của nhà trường cố gắng tạo ra một môi trường giáo dục toàn vẹn mang tính khai phóng mà ở đó học sinh có thể phát triển tối đa tiềm năng dựa trên thiên hướng của mình. Trường tự hào là nơi ươm mầm cho các thế hệ tài năng mang lại nhiều cống...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Presentation of Mary Academy là một trường dự bị đại học, đồng giáo dục nằm ở Methuen, Massachusetts. Được thành lập từ năm 1958, sứ mệnh của nhà trường là mang đến cho học sinh một môi trường thuật khắt khe và thách thức mà ở đó những giá trị và niềm tin được đánh giá cao. Học sinh tốt nghiệp tin rằng học tập ở đây là một chuyến hành trình khám...