Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

MICHIGAN

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Holland Christian School là một trường học Tin Lành, đồng giáo dục nằm ở Holland, Michigan. Sứ mệnh của nhà trường là cung cấp cơ hội cho học sinh có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những con người tài năng, có đạo đức và trách nhiệm từ đó đóng góp cho xã hội thế kỷ 21 luôn phát triển và đổi thay không ngừng. Holland Christian School...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Oakland Christian School là một trường học Tin Lành đồng giáo dục nằm ở Auburn Hills, Michigan. Nhà trường cam kết tạo ra một môi trường học tập toàn diện và thách thức nhằm mang lại cho học sinh những cơ hội tốt nhất để phát triển thể chất, tri thức cũng như theo đuổi những giá trị tinh thần tốt đẹp. Học sinh ở đây đạt mức điểm SAT và ACT cao...

Không có nhiều trường quận công tại Mỹ cung cấp chương trình học nhiều năm cho du học sinh quốc tế. Các trường công vốn hoạt động bằng ngân sách nhà nước Mỹ, nên không khỏi bàn cải về chất lượng giáo dục, không giống như Việt Nam chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng bởi vị trí địa lý thì tại Mỹ gần như là đồng đều. Các bang Massachusetts, New York thường được các du...