Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

MONTANA

Tên gọi “Montana” là một từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “nhiều núi”. Đây cũng là một điểm đặc trưng của nơi này. Đi bất kì đâu ở bang bạn cũng sẽ thấy xa xa là những dãy núi trùng điệp, trải dài vô tận và vô cùng đẹp mắt. Tiểu bang Montana nằm ở phía tây bắc nước Mỹ, giáp với bang Idaho và nằm sát với biên giới Canada. Montana khá gần bang...