Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

NEW YORK

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Sappo School of Long Island (SSLI) là một trường dự bị đại học, đồng giáo dục nằm ở Commack bang New York. SSLI là một cộng đồng học tập trách nhiệm và độc lập được công nhận bởi hiệp hội các trường trung học bang New York. Sứ mệnh của nhà trường là cung cấp một bầu không khí thân thiện, tự do để học sinh có thể thoải mái theo đuổi đam...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Longview School là một trường tư thục, đồng giáo dục nằm ở Brewster, New York. Trường là một cộng đồng học tập đa dạng và độc đáo mang lại sự an toàn, kích thích trí tò mò của học sinh. Trường cung cấp một chương trình giảng dạy khắc khe nhằm thách thức các em trong một môi trường giáo dục nghiêm ngặt thấm nhuần tính kỷ luật tự giác để các em...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: Grace Christian Academy là một trường học Tin lành đồng giáo dục nằm ở Merrick, Newyork. Mục tiêu của nhà trường là cung cấp cho học sinh một môi trường giáo dục toàn vẹn mang đậm tính cổ điển và tập trung vào những đức tin tôn giáo, qua đó khơi gợi tinh thần và niềm đam mê học tập của các em. Để làm được điều này, đội ngũ giáo viên tận...