Phone 028 393 005 23

Mobile: 038 626 32 32

Top

du hoc canada Tag

CHI PHÍ TỪ $21,300 CAD/ NĂM GLINT hợp tác với SMG-Canada triển khai chương trình Trung học Công lập Canada với nhiều lựa chọn hợp lý về chi phí và khả năng tìm được môi trường sống lý tưởng tại Canada. Toronto, Ontario Quebec City, Quebec Ottawa, Ontario Burnaby, British Columbia Calgary, Alberta Vancouver Island, Bristish Columbia Mời bạn xem thêm thông tin về du học Mỹ Điều kiện tham gia Học sinh từ lớp 6-12 Học lực trung bình...